Du skal logge ind for at skrive en note

Asmaa Abdol-Hamid (tidligere medlem af Enhedslisten) med klaphat på umiddelbart efter udskrivelsen af valg i 2007.

© Jonas Pryner Andersen

Asmaa Abdol-Hamid (tidligere medlem af Enhedslisten) med klaphat på umiddelbart efter udskrivelsen af valg i 2007.

© Jonas Pryner Andersen
Du skal logge ind for at skrive en note

Integration er et ord man ofte støder på i Danmark i den offentlige debat. Man har efterhånden hørt det så mange gange, at ordets betydning tages for givet. Men hvad betyder integration egentligt?

Du skal logge ind for at skrive en note

Integration

Den ordrette betydning henviser til dét at bringe to eller flere dele sammen til en helhed. Det benyttes fx til at beskrive den proces hvormed Europa bliver mere og mere knyttet sammen politisk, dvs. den europæiske integration. Det benyttes også udenfor en politisk sammenhæng, fx i matematikken, hvor det betegner en metode, igennem hvilken man summerer uendeligt mange små dele sammen.

Du skal logge ind for at skrive en note

Når man taler om integrationen mellem etniske danskere og folk med anden etnisk baggrund end dansk, handler det om de forhold, som mennesker af forskellig etnisk, social og kulturel baggrund lever sammen under, og det er disse forhold, samt holdningerne til dem, som denne udgivelse handler om.

Når man forholder sig til integration på den måde, kan det være gavnligt at skelne mellem integration som et analytisk begreb og integration som et politisk projekt. Desuden er det vigtigt at skelne mellem hvorvidt man taler om integration af grupper af mennesker, eller integration på individniveau. Integrationsprocesser kan nemlig både bruges til at beskrive gruppers tilpasningsproces og enkeltpersoners forhold til samfundet.

Men dette kapitel handler ikke kun om modeller på disse integrationsprocesser. Det beskæftiger sig også med kulturforståelse samt med brugen af samfundsvidenskabelige metoder i studiet af integration og kulturmøder. Når mennesker med forskellig kulturel baggrund lever side om side og mødes i hverdagen på kryds og tværs, handler disse møder på forskellig vis om forståelse eller misforståelse af hinandens måder at tænke og handle på.

Skal man kunne forstå den forskning der laves på området, eller skal man selv ud at lave videnskabelige undersøgelser om kulturmøder og integrationsprocesser, er det nødvendigt at kende til metoder og tilgange som bruges indenfor samfundsvidenskabelige og humanistiske (forsknings)kredse.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761636959. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018