Du skal logge ind for at skrive en note

Udarbejdet i samarbejde med Lars Trans, Brian Jacobsen og Lars Funch Hansen

I dette kapitel er fokus på begrebet 'tilhørsforhold'. Tilhørsforhold handler om relationer mellem mennesker og mellem mennesker og steder. Men hvad vil det sige at høre til? Hvem definerer hvem der hører til, hvor og hvordan? Og hvilken betydning har det for mennesker at høre til et eller flere steder? Disse spørgsmål er vigtige at stille, men svære at svare på.

I forbindelse med temaet integration handler tilhørsforhold som regel om migranters, flygtninges og immigranters forhold til deres nye omgivelser, dvs modtagerlandet, som de befinder sig i midlertidigt eller permanent. Men som projekterne i dette kapitel (og generelt) viser, handler tilhørsforhold ligeså meget om menneskers forhold til de steder, de kommer fra, eller de er på vej hen til. Tilhørsforhold som begreb er som andre begreber i denne bog ikke absolut eller entydigt i nogen forstand, men mere en måde at zoome ind på en problematik eller et tema, som synes at kunne tilføje interessante dimensioner til arbejdet med integrationsprocesser og kulturforståelse.

Projektet om mexicanske migranter i Californien viser netop hvordan migranternes tilhørsforhold til Los Angeles er afhængigt af og tæt forbundet med deres tilhørsforhold til hjemlandsbyen. Projektet om danskere i udlandet giver 'et omvendt blik på migration' ved at lade os se, hvordan danskeres kulturelle praksisser ser ud, når de er udlændinge. Og endelig giver projektet om circassernes diaspora et indblik i et folk, som har mistet sit land og er spredt omkring i verden, men stadig kæmper for at samles og høre sammen, særligt via internettet.

Ved at se på menneskers tilhørsforhold, udvider vi altså forståelsen af integrationsprocesser og kulturmøder til ikke kun at fokusere på det, der sker lige nu og her, men til også at inkludere fortid og fremtid, samt hvad der sker flere steder på en gang. Det vil sige, vi ser på hvordan møder mellem mennesker er forankret ikke kun i den konkrete situation mødet sker i, men også i historiske, politiske og religiøse sammenhænge som mennesker indgår i.

Du skal logge ind for at skrive en note

Opgave: Tilhørsforhold

  • Hvad fortæller de tre forskningsprojekter fra Alternative Spaces i dette kapitel om forskellige former for tilhørsforhold ?
  • Hvordan ville du undersøge en gruppe tilflytteres tilhørsforhold? (først skal du vælge en gruppe og så beskrive hvad du ville undersøge og hvordan)
  • Hvordan er begrebet tilhørsforhold relevant i studiet af integrationsprocesser?
Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761636959. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018