Billeder på integration kan anvendes i alle faglige sammenhænge, hvor integration er på dagsordenen - for ungdomsuddannelsernes vedkommende specielt i samfundsfag, religion, kultur-samfundsfaggruppen og AT.

Det får du adgang til

  • 130 videoklip
  • 8 cases
  • 80 opgaver
  • 85 illustrationer
  • 65 kernebegreber
  • ca. 250 sider

Forfattere

  • Margit Anne Petersen
  • Stine Puri Simonsen.

På de perspektiverende afsnit er Margit Anne Petersen forfatter i samarbejde med Andreas Bandak, Jens Dahl, Esther Fihl, Lars Funch Hansen, Lars Højer, Brian Arly Jacobsen, Helen L. Krag, Dorte H. Possing, Laura Maria Schutze. Lars Ove Trans og Margit Warburg.

Forside

Forsiden er udarbejdet af Systime.
Fotokreditering: © Colourbox.com

Rettighedsforhold

ISBN: 978-87-616-3695-9

© Forfatterne og Systime A/S. Første udgivelsesår 2014.

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos og illustrationer

Hvor intet andet fremgår, er forlaget Systime og forfatterne indehaver af rettigheder til fotos og illustrationer.

Alt om iBog®

Læs om adgang, oppetid og diverse funktionaliteter i Alt om iBog®.

Kildeangivelse

Læs om kildeangivelse i Alt om iBog®.

Sig din mening

Fejlmeddelelser, forslag etc. modtages gerne. Klik på ‘Sig din mening’.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

ISBN: 9788761636959. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018